Innovatum Teknikpark

Något annat som kommer och hör mycket ihop med dagens moderna teknik inom IT-lösningar och spelutveckling med säte i Trollhättan är Innovatum Teknikpark. innovatumDetta stora område är ett modernt utvecklingscenter, som ligger precis intill kanalen vid det unika och vackra fall- och slussområdet i Trollhättan och har fått namnet Innovatum Teknikpark. Här träffas många vuxna för att byta idéer och forska vidare mot bättre lösningar och nya produkter. Det är dock inte bara vuxna som kan ta del av detta enorma centrum av modern teknik, utan här finns det mycket att utforska och lära även för mindre barn och ungdomar.

Innovatum – ett utvecklingscentrum för drivna utvecklare

Innovatum Teknikpark är en plats för många saker. Här kan du driva olika projekt, samarbeta och utveckla nya produkter och företag som ska bli den nya succén på världsmarknaden. För alla som vill lära sig hur olika saker fungerar går det att upptäcka, lära och experimentera på Innovatum Teknikpark. För alla de skolor som vill ha en studiedag blir Innovatum Teknikpark ett perfekt val, då det mesta i dagens värld handlar om modern teknik och tekniska lösningar. Naturligtvis kommer du även att finna en historisk avdelning bland all denna kolossala information. Här kan du då vara med och utforska hela det svenska industriella kulturarvet och historian bakom detta.

På Innovarum Teknikpark finns det även möjligheter att gå kurser och vidareutbilda sig som lärare inom olika områden. Helt enkelt är detta fantastiska centrum en teknisk pärla som sprider ett ljus av innovation över hela Sverige. De flesta som börjar sitt projekt på denna teknikpark kommer att stanna där under en lång tid och finna många likasinnade för att samverka inom olika projekt. Här finns det även mycket kunnigt folk som alltid kan bistå med goda råd och hjälp när detta behövs. Har du aldrig besökt Innovatum Teknikpark kan det verkligen vara en bra tid att fundera på vad den nya teknologin har att ge.