GKN Aerospace Sweden

När det nu har berättats så mycket om Trollhättan och utbildningar samt speltillverkning är det lätt att tro att detta skulle vara det enda som finns i Trollhättan. Så är definitivt inte fallet, utan här befinner sig ett företag vid namn GKN Aerospace AB, som är Sveriges ansikte utåt när det handlar om produkter inom aviationsindustrin. På GKN Aerospace används den absolut senaste teknologin för att skapa säkra system och material för alla fordon som flyger i luften. Bolaget etablerades under ägarskap av GKN 1993, men kunskapen som finns från tidigare verksamheter inom samma bransch spänner över hela 250 år.

gknGKN – en gigant inom flygindustrin

Till en början var GKN Aerospace inte särskilt stor, men under årens lopp fram till dagens datum har viktiga uppköp av olika legotillverkare gjorts. Detta har medfört att bolaget idag är en gigant inom flygindustrin och ingår i GKN-gruppen, som har över 17000 anställda på fler än 61 platser utslaget över tre kontinenter. De kontinenter som detta företag är verksamt i är Europa, Amerika och Asien. Från detta företag kommer det idag det allra senaste inom allt som rör flygindustrin både militärt och kommersiellt, för att alla ska kunna resa i luften på ett säkert och snabbt sätt.

Den del av företaget som ligger i Sverige jobbar mest med utveckling av komponenter för motorer. Idag har GKN en så stor marknadsandel att över 90 procent av alla nya stora flygplan som tillverkas har motorkomponenter från detta företag. Delen av företaget som ligger i Sverige samarbetar mest med den del som ligger i Norge och Newington, USA. En gren av företagets utveckling av motorer har också anknytning till rymdforskningen, där deras raketmotorer är avsedda att användas för kommande rymdresor. Det är helt enkelt ett gigantiskt företag med många järn i elden som har valt att lägga en del av sin verksamhet i Trollhättan.